بازگشت

والد موثر ۱

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

امروزه به علت تحولات اجتماعی، نیاز والدین به آموزش به وضوح دیده می شود. اکنون کودکان در خانواده هایی پا به عرصه وجود می گذارند که برای کسب برابری یا حقوق فردی کشمکش وجود دارد و آنان هم به سادگی نتیجه می گیرند که دارای حقوقی هستند. به هر حال کودکان به آسانی درک نمی کنند که شیوه آزادی خواهانه احقاق حق، احترام به حقوق دیگران است و سعی دارند باور کنند که آنان دارای حقوق هستند و والدین دارای مسئولیت.

امروزه شیوه سنتی مجاب کردن کودک به اطاعت، یعنی تشویق و تنبیه آن طور که در گذشته موثر بود، دیگر اثر ندارد. کودکان تشویق را حق خود می دانند و والدینی که متکی به تشویق هستند، اغلب در مییابند، فرزندشان هنگامی کارش را انجام می دهد که مورد تشویق قرار گیرد و چنانچه میزان تشویق ارزش تلاش کردن را نداشته باشد، به تشویق پاسخ نمی دهد.

امروزه تنبیه نیز دیگر تاثیر گذشته را ندارد. کودک استدلال می کند : « اگر شما حق دارید مرا تنبیه کنید، من هم حق دارم شما را تنبیه کنم » و تنها در صورتی احتمال دارد تنبیه موثر واقع شود که به طور مستمر ادامه یابد.

پس چه باید بکنیم؟ چگونه می توانیم پاسخگوی برخوردهای فرزندانمان باشیم؟ مطالبی که تحت عنوان «والدین موثر» قرار داده می شوند، به شما کمک می کند که درک بهتری از رفتار فرزند خود داشته و بتوانید به طور موثر به تربیت وی بپردازید.

 

در مورد خود و فرزندتان بیشتر بدانید

عواطف

عواطف لازمه زندگی انسانی است. در نظر بگیرید که زندگی بدون عواطف چگونه می شود؟ در این صورت، گرچه غم و غصه و جنگ و جدل از بین می رود، ولی از شادی عشق هم خبری نخواهد بود. زندگی بدون عواطف مانند دنیای بدون رنگ، کسل کننده است.

عواطف از کجا می آیند؟ چرا ما احساس هیجان، عصبانیت یا آزردگی میکنیم؟ چرا بعضی از ما بهتر از دیگران بر عواطف خود تسلط داریم؟ اگر قرار است ما با کودکانمان اوقات تلخی نکنیم، با عصبانیتمان چه کنیم؟ برخی از ما عواطف را به عنوان نیروهای مرموزی که از خارج به ما هجوم می آورند، در نظر می گیریم. فریاد می زنیم: « من رو خیلی عصبانی کرد » یا « داره من رو دیوونه میکنه ». به نظر می رسد که درک نکرده ایم که هر یک از ما مسئول عواطف خود هستیم.

والدین اغلب از فرزندان، عصبانی و آزرده هستند، زیرا کودکان آنچه را که آنها می خواهند، انجام نمی دهند. این احساس عصبانیت و آزردگی باعث کنترل بیشتر کودکان می شود. حال اگر والدین بپذیرند که کودک نیازی به کنترل شدن ندارد، یعنی محدودیت هایی را قائل شوند و در چارچوب آن اجازه دهند که او تصمیم بگیرد و از نتایج رفتارش بیاموزد، میزان و شدت عصبانیت والدین کاهش می یابد.

پس یکی از راه های ارتقای ارتباط موثر در بین اعضای خانواده، درک متقابل عواطف یکدیگر است. توانایی درک عواطف، در خانواده از والدین و از کودکی شروع می شود. 

برای دانش بیشتر در خصوص چگونگی آموزش درک عواطف در فرزندان و خود، می توانید به مطالب موجود در قسمت خانواده و کودک و نوجوان مراجعه نمایید.

نویسنده :  به آذین داوری کارشناس ارشد مشاوره کودک / بازی درمانگر

enemad-logo