بازگشت

مهارت توانایی حل مسئله

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد

توانایی حل مسئله

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم سراسر مسئله است. در واقع مشکلات بخش جدایی ناپذیر زندگی ما هستند. افرادی که مهارت زیادی در حل مسئله دارند و می دانند که مسائل خود را چگونه حل کنند اعتماد به نفس بیشتری دارند، چرا که سعی می کنند با مشکلات زندگی مواجه شده و برای آن راه حلی بیابند، همین موضوع باعث می شود به توانایی های خود اعتماد کنند و اعتماد به نفس بالایی داشته باشند.

چند راه حل برای حل مسئله:

داشتن نگرش مثبت نسبت به مشکل

برخی افراد وقتی با یک مسئله رو به رو می شوند آن را یک معضل غیر قابل حل می بینند. چنین رویکردی، نخستین مانع برسر راه حل مسئله است. زیرا وقتی فرد مسئله یا مشکلی را غیر قابل حل ببیند انگیزه لازم برای مقابله موثر با آن را از دست می دهد. در حالی که اگر مسئله را فرصتی برای رشد و بلوغ اجتماعی ببینیم با استقبال آن می رویم و به جای اجتناب و فرار آن را حل می کنیم. به یاد داشته باشید که پیش آمدن مشکل، نشانه ضعف و بی کفایتی نیست. شناسایی افکار منفی در حل مشکل و فرآیند تصمیم گیری و جایگزین کردن آن ها با افکار منطقی، بسیار مهم است. چند راه حل می تواند به کسب نگرش مثبت نسبت به مشکلات کمک کننده باشد.

تولید راه حل

بعد از اینکه مسئله را دقیقا شناسایی و تعریف کردیم. باید راه حل تولید کنیم. در این مرحله کیفیت راه حل ها مهم نیست. مهم این است که تا جایی که می توانیم ایده بدهیم و تعداد زیادی راه حل را یادداشت کنیم بدون اینکه آن ها را مورد قضاوت قرار دهیم.

در مرحله بعد هر راه حل را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار می دهیم. مزایا و معایب هر راه حل را یادداشت می کنیم و اینکه این راه حل چه قدر امکان اجرایی شدن دارد.

و در آخر با توجه به مزایا و معایب هر راه حل تصمیم می گیریم که کدام را انتخاب کنید.

اگر این مطلب برای شما کافی نیست می توانید به بقیه مطالب قسمت مربوط به نوجوانان را مطالعه نمایید و یا برای دریافت مشاوره به قسمت مشاوره فردی مراجعه نمایید.

نویسنده : مائده حیدری 

enemad-logo