بازگشت

تحلیل سریال آقازاده

هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱

سایکودرام چیست ؟ و فرق آن با آموزش روانشناسی با هنر چیست؟

هانیه وزیرپناه

متخصص حوزه روانشناسی نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۱

بررسی روانشناسی سریال ملکه گدایان

هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت

مطالب این سایت غیرقابل کپی می باشد