بازگشت

تغذيه مناسب جهت حفظ تمرکز در مطالعه در ماه رمضان

هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی هنردرمانی، نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱

تکنیک هایی جهت آرامش پس از امتحان

هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی هنردرمانی، نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱

چگونه خلاصه نویسی و یادداشت برداری کنیم؟

هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی هنردرمانی، نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۱

enemad-logo