بازگشت

چرا به تفکر منطقی اهمیت بدهیم؟

هانیه وزیرپناه
(متخصص حوزه روانشناسی هنردرمانی، نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)
تارخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

تجربه زندگی بدون استرس با تنفس صحیح

حمیده گلیج، ارشد روانشناسی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

enemad-logo