بازگشت

کوله بار سنگین زن بودن

هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی هنردرمانی، نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۱

گاهی خودمان آن آدم سمی هستیم که به خودمان حرف های سمی می زنیم !!!!

نویسنده : مائده حیدری
رشته : کارشناسی علوم تربیتی
شغل : معلم

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

من یک زنم، زیبا و توانا

هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی هنردرمانی، نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

enemad-logo