بازگشت

کارگاه-نمایش و مهارت آموزی ویژه کودکان

زمان برگزاری دوره

با تدریس هانیه وزیرپناه، به مدت یک سال در مرکز آموزشی ژینو برگزار گردید. در این دوره مهارت های هیجانی و بدن و بیان در راستای یک نمایشنامه در خصوص معایب فضای مجازی با کودکان با هدف یادگیری و اجرای صحنه ای تمرین شد.

متاسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا به اجرای عموم نرسید ولی گروه به اهداف آموزشی خود مانند خودباوری، مهارت موثر، حل مسئله، عزت نفس در زمینه روانشناسی نائل گردید. جهت اطلاع رسانی از کارگاه ها و دورهای روانشناسی، پروفایل خود را ایجاد کنید.

و یا می توانید با ارسال تقاضا و اطلاعات تماس خود به شماره زیر، برای رزرو و یا تشکیل این دوره در سازمان خود اقدام نمایید. 09197514986

enemad-logo